Logo

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

 
Přihlášení
Hledání
Aktuality
O SČKN
Svazová agenda
Český knižní trh
Kontakty
Důležité odkazy
Ke stažení
Archiv

Spojení:
tel.: 227 018 335
email: scknsckn.cz


Aktuality

Letošní 30. ročník Ceny Jiřího Ortena zná svého laureáta – vítězkou se stala prozaička Zuzana Kultánová za temnou novelu Augustin Zimmermann.   Nove
  vloženo: 13.05.2017

Cena byla vyhlášena 11. května na slavnostním podvečeru v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha 2017. Na Cenu Jiřího Ortena 2017 byli nominováni tito talentovaní mladí autoři: Dominik Melichar za básnickou sbírku Schýlené tělo, Jan Nemček za sbírku básní s názvem Proluka a Zuzana Kultánová s vítěznou novelou Augustin Zimmermann, kterou porota ocenila  za „sugestivní, literárně neodvozený obraz Prahy 2. poloviny 19. století a několika tragických osudů v ní“.

Vítězku vybrala odborná porota ve složení: Josef Chuchma (předseda), Olga Stehlíková, Michal Jareš, Vratislav Maňák a Radek Malý. Součástí ceny je šek na 50 000 Kč. Partnerem projektu je Magistrát hl. města Prahy. Cena Jiřího Ortena je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR. Tradičním sponzorem je tiskárna Akcent.

Zuzana Kultánová: Augustin Zimmermann (Kniha Zlín)

Zuzana Kultánová (1986, Uherský Brod) vystudovala bohemistiku na Ostravské univerzitě a v současné době žije a pracuje v Praze. Vedle svého civilního zaměstnání působí také jako literární publicistka a kritička.

Anotace knihy: Augustin Zimmermann, hlavní protagonista novely, jejíž děj se odehrává v 60. letech 19. století, představuje až archetypální model nešťastného člověka. Zatímco svět kolem něj prodělává prudké změny průmyslové revoluce, produkuje a prosperuje, jeho rodina se potýká s existenční krizí, jež se v důsledku jeho alkoholismu a bezútěšného pokusu uspět v novém světě stále zhoršuje. Augustinova nevyjasněná minulost, podivný neklid a lstivá povaha vrhnou temný stín na celou rodinu, která zabředává do stále větší beznaděje a propadá se hlouběji na společenské dno, odkud není cesta zpět. Děj tragicky vyvrcholí v tehdejším vyhoštěném pražském Josefově, místě bídy, jež byl po staletí uzavřeným židovským ghettem. Novela debutující prozaičky Zuzany Kultánové je inspirována skutečným příběhem Augustina Zimmermanna a jeho dětí, autorce se však podařilo na pozadí historických událostí a kulis staré Prahy zachytit nadčasový příběh o bláhové touze hlavní postavy vymanit se ze své přirozenosti a temných vášní, jež mají za následek řadu osudových chyb.

„V tvorbě je pro mě nejzajímavější člověk sám ve své složitosti a často osamělosti. Myslím, člověk je to, co by mělo stát ve středu literatury. Člověk a jeho osobní úděl je to, co mě zajímá a nepřestává fascinovat. Důležitým aspektem, s nímž se snažím pracovat, je jazyk. Je to pro mě nekonečný, a přitom omezený nástroj dorozumívání a popisování stavu světa a člověka. Věřím, že slovo má nekonečnou moc i bezmoc. Pokud mnou má pohnout literární dílo, musí se mnou pohnout jazyk, jímž je napsáno. Velkou inspiraci nacházím v poezii, a to konkrétně v české poezii, kterou mám velmi ráda,“ přibližuje Zuzana Kultánová.


SČKN si pro Vás letos v rámci pražského knižního veletrhu Svět knihy připravil následující aktivity:   Nove
  vloženo: 09.05.2017

11. 5. 2017

11.00 - 11.50, VELKÝ SÁL - Střední hala

Slavnostní zahájení veletrhu

Za přítomnosti zástupců Kreativních měst literatury UNESCO, oficiálních představitelů České republiky, zástupců diplomatických misí, významných českých a zahraničních kulturních a vědeckých institucí a dalších vzácných hostů. Zahájení moderuje Vladimír Kroc. Předání šeku Nadaci Leontinka za výtěžek z kampaně Kniha ti sluší 2017.

12.00 - 12.50, AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo

Představení projektu Nejlepší knihy dětem – katalogu vybraných knih pro děti a mládež

SČKN ve spolupráci s Českou sekcí IBBY vydává pravidelně na podzim výběr doporučené původní české literatury pro děti a mládež. O projektu Nejlepší knihy dětem promluví odborní garanti J. Čeňková a P. Matoušek.

12.00 - 12.50, LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)

Novinky z knihkupeckého světa

Knihkupecká komise Svazu českých knihkupců a nakladatelů zve na přátelské setkání, na němž budou diskutovány aktuální problémy dnešního knihkupeckého života. Současně bude představena nová podoba Knihkupeckého žebříčku SČKN a nová verze projektu Záložka.

17.00 - 17.50, VELKÝ SÁL - Střední hala

Cena Jiřího Ortena

Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slavnostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího Ortena. V tomto roce byli odbornou porotou nominováni Zuzana Kultánová za novelu Augustin Zimmerman, Dominik Melichar za básnickou sbírku Schýlené tělo a Jan Nemček za sbírku básní s názvem Proluka. Cena Jiřího Ortena 2017 je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, partnerem je Magistrát hl. města Prahy, jehož zástupce předá vítězi šek na 50 000 Kč. Program slavnostního vyhlášení připravili herci z divadla Radar. 

 

13. 5. 2017

17.00 - 17.50, LAPIDÁRIUM – Výstaviště Praha Holešovice

Setkání s Biancou Bellovou - českou laureátkou Ceny EU za literaturu 2017

Cenu Evropské unie za literaturu uděluje od roku 2009 Evropská komise, Rada evropských spisovatelů, Federace evropských nakladatelů a Evropská federace knihkupců dílům z oblasti krásné literatury a jejich hlavním cílem je zviditelnit autory na mezinárodním knižním trhu, propagovat kulturu jednotlivých států a podporovat mezikulturní dialog. Českou laureátkou se stala Bianca Bellová za svůj román Jezero, který vyšel v nakladatelství Host.. Na veletrhu jej představí předseda letošní české poroty Tomáš Kubíček.

Samozřejmě se na Vaši návštěvu také těšíme po celé čtyři dny veletrhu přímo na stánku SČKN ve střední hale pod číslem S108.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů získal dotaci na vzdělávání svých členů  
  vloženo: 19.04.2017

Svaz českých knihkupců a nakladatelů získal dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, z prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ na realizaci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005932.

 Kompletní zpráva zde
Gratulujeme Daně Kalinové k oceněním její obětavé práce, které má velký význam pro rozvoj spolupráce mezi českým a španělským knižním trhem.  
  vloženo: 12.04.2017

Dole je ke stažení kopie projevu pana velvyslance J. E. Pedra CALVO-SOTELO IBAŇEZ-MARTINA, který pronesl při ceremoniálu, při němž byla paní Dana Kalinová Jeho Výsostí španělským králem Filipem VI. - jako projev uznání jejího dlouhého a nesmírně plodného působení ve prospěch kultury a literatury - přijata do Řádu Isabely Katolické.

 Projev při udělení Řádu I. Katolické
Na Cenu J. Ortena byli nominováni:Z. Kultánová, D. Melichar a J. Nemček  
  vloženo: 11.04.2017

Odborná porota letos nominovala tyto autory:

Zuzana Kultánová: Augustin Zimmerman (Kniha Zlín)

Nominováno za „sugestivní, literárně neodvozený obraz Prahy 2. poloviny 19. století a několika tragických osudů v ní“. 

Dominik Melichar: Schýlené tělo (Dauphin)

Porotou oceněno za „samozřejmé nakládání s bohatostí jazyka, básnické tradice i experiment, vtipem znejišťované a raciem ukotvované“.

Jan Nemček: Proluka (Perplex)

Nominace udělena za „civilní momentky soudobého Ostravska, ve kterých se snaha o intimní překonání deziluze doplňuje o sociální apel“. 

 Tisková zpráva k nominacím na CJO
Výběr z akcí, které letos doprovázejí celooborovou kampaň Kniha ti sluší 2017  
  vloženo: 05.04.2017
 Tisková zpráva ke stažení zde
SČKN i letos organizuje kampaň Kniha ti sluší  
  vloženo: 15.02.2017
 Tisková zpráva k projektu
SČKN vyhlásil další ročník Ceny Jiřího Ortena  
  vloženo: 01.12.2016

Svaz českých knihkupců a nakladatelů přijímá přihlášky knih, které budou kandidovat

na Cenu Jiřího Ortena 2017.

Cena Jiřího Ortena se uděluje již od roku 1987. Tato prestižní literární cena se udílí mladému autorovi prozaického či básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla nebylo více než třicet let.

Podmínkou nominace je knižní vydání díla během roku 2016.

Cena bude podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií ve výši 50 000 Kč.

Kandidáty mohou do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením.

Termín uzávěrky všech nominací je 31. leden 2017.

Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu s vyplněnou přihláškou zaslat poštou či osobně doručit na adresu:

Sekretariát SČKN, Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00 (4. patro)

 Přihláška ke stažení zde
Zpráva o českém knižním trhu 2015/16  
  vloženo: 21.11.2016

SČKN právě vydává svou výroční zprávu o stavu českého knižního světa. Snížení DPH na knihy a růst ekonomiky českému knižnímu trhu pomohly. Po mnoha letech stagnace jsme zaznamenali růst objemu knižního trhu přibližně o 5%. Možná až dvěma procenty se však na něm podílela ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky financovaná jednorázová Výzva č. 56, jenž zařadila do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jeden z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti tzv. Čtenářské dílny. V rámci této výzvy měly školy možnost získat významné prostředky na nákup knih do školních knihoven. Nadále se zvyšuje nabídka e-knih a audioknih, jejich podíl na celkovém objemu českého knižního trhu však zatím stále není významný. Zpráva o českém knižním trhu 2015/16 při současném zeštíhlení textu obsahuje i důkladnější statistiku dostupných údajů včetně podrobného popisu metodiky.

 Zpráva o českém knižním trhu 2015/16 - kompletní text

Archiv - starší zprávy